punkt KONKURS: Wyślij nam zdjęcie z majówki i wygrywaj

Sezon majówkowy w pełni. Jeśli masz ochotę uwiecznić moment wspólnej, rodzinnej zabawy podczas majówki na zdjęciu - mamy dla Ciebie niespodziankę. Wyślij nam swoje zdjęcie z majówki i wygraj. Nagrodzimy aż 13 osób! Zapraszamy do zabawy!

Nadsyłanie zdjęć wraz z załącznikami - do 16 maja 2016 r. na adres info@stara-cegielnia.pl Ogłoszenie zwycięzców - do 20 maja 2016 r. za pośrednictwem strony www.stara-cegienia.pl, a także telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do zwycięzców.

Zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU | Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WYCIĄG z regulaminu:

Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:

a) Przesłanie jednego zdjęcia (w formacie JPG) obrazującego wypoczynek rodzinny podczas majówki (bez znaczenia jest miejsce, czy liczba osób na zdjęciu na podany adres mailowy: info@stara-cegielnia.pl w terminie do 16 maja 2016 r.

b) W mailu należy podać dane osobowe konieczne do przeprowadzenia konkursu : imię, nazwisko, miasto, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail/ w temacie maila proszę wpisać: KONKURS „Zdjęcie z majówki”

c) Złożenie oświadczenia dotyczącego własności praw autorskich do wykorzystania zdjęcia, oraz przeniesienie tych praw na rzecz Organizatora (GRIDLEY INVESTMENTS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000559683, NIP: 5223030130, REGON: 36160369300000) na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu m.in.: Internet, materiały promocyjne Centrum handlowego Stara Cegielnia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu